Utön majakkakirkko, kuva: Erkki Jylhä
Kuva: Erkki Jylhä

Utön majakkakirkko

Utö sijaitsee Turunmaan saariston lounaisimmassa osassa, Itämeri-Turku-väylän suulla. Utöstä sanotaan, että tänne ristiretkeläinen piispa Henrik saapui ensimmäiseksi julistamaan Jumalan sanaa. Utössä on ollut kappeli tai muu rukoushuone varsin kauan. Seurakuntien papit ovat käyneet keskiajalta alkaen kahdesti vuodessa Utössä sekä lähiympäristön saarissa pitämässä jumalanpalveluksia. Tänne rakennettiin Suomen ensimmäinen majakka vuonna 1753. Tuo majakka ammuttiin palasiksi vuoden 1808-1809 sodassa, mutta tuhoutunut majakka korvattiin uudella jo viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1814. Myöhemmin rakennuksen toiseksi ylin kerros, juuri loiston alapuolella, sisustettiin kirkoksi palvelemaan Utön ja lähiympäristön asukkaita. Koska papit pääsivat vain harvoin käymään Utössä, jumalanpalvelusten pitäminen määrättiin jonkun vanhemman esimiehen tehtäväksi. Näitä maallikkojumalanpalveluksia, joissa veisattiin virsiä ja luettiin saarna jostakin saarnakokoelmasta, pidettiin kesäkaudella kerran viikossa.

Majakkakirkko oli säännöllisessä käytössä vuoteen 1910 saakka, jolloin vasta valmistunut rukoushuone otettiin käyttöön. Puolustusvoimien ollessa saaressa majakkakirkkoa käytettiin säännöllisesti iltahartauksiin, joihin myös saaren suomenkielinen siviiliväestö saattoi osallistua. Tämä perinne jäi kuvioista kun varuskunta lakkautettiin vuodenvaihteessa 2005/2006. Ensimmäisen adventtisunnuntaina alla seurakunta järjestää majakkakirkossa adventtihartauden ja jouluna saarelaiset kokoontuvat saarelaisten itsensä järjestämään joulukirkkoon. 

Muutoin majakkakirkkoa käytetään lähinnä vihkikirkkona. Häämarsseja ja muuta säestystä varten majakkakirkossa on uudehko urkuharmoni. Majakkaan on myös  sisustettu pienimuotoinen "seurakuntasali" perhejuhlia yms varten.

Majakkakirkko, kuten itse majakkakin, on Merenkulkulaitoksen omistuksessa. Majakka on avoinna vierailijoille opastettujen kierrosten yhteydessä, joita järjestetään kesäaikana päivittäin. Muina aikoina majakka avataan sopimuksen mukaan. Majakkakirkko on varattavissa kirkollisia toimituksia varten. Varaukset ja tarkemmati tiedot: Hanna Kovanen, puh 0400 143 814 tai sähköposti: hanna.kovanen(at)uto.fi.


Pääsivulle                                          På svenska