Foto: Erkki Jylhä

Utö fyrkyrka

Utö ligger i den sydvästligaste spetsen av Åbolands skärgård, vid inloppet till farleden från Östersjön till Åboregionen. Här byggdes Finlands första fyr år 1753. Denna sprängdes i småbitar under 1808-1809 års krig, men ersattes med en ny redan år 1814. Småningom inreddes våningen närmast under själva fyrlyktan till ett kyrkorum för att betjäna invånarna på Utö med omgivning. Eftersom prästen på grund av långa avstånd inte kunde besöka Utö mer än ett par gånger om året, anförtroddes uppgiften som gudstjänstförrättare åt någon av de äldre förmännen på ön. Lekmannagudstjänster, som bestod av psalmsång och läsning ur någon predikosamling, förrättades under den varma årstiden i regel en gång i veckan.

Fyrkyrkan var i aktivt bruk fram till år 1910, då man tog det nybyggda bönehuset i bruk som gudstjänstlokal. Medan försvarsmakten var närvarande på ön användes fyrkyrkan även för militärens aftonandakter, som också var öppna för öns civilbefolkning. Denna tradition upphörde år 2005, då garnisonen lades ned på ön. Kring första söndagen i advent anordnar församlingen en adventsandakt i fyrkyrkan och under julen samlades öborna till en julandakt i egen regi. Numera används fyrkyrkan närmast för vigslar. Brudmarscherna spelas på ett tämligen nytt orgelharmonium. I fyren finns även en liten "församlingssal" med tanke på familjefester.

Fyrkyrkan ägs, i likhet med själva fyren, av Sjöfartsverket. Fyren kan besökas i samband med de guidade rundturer, som ordnas sommartid varje dag, samt under övriga tider på året enligt överenskommelse. Fyrkyrkan kan även reserveras för kyrkliga förrättningar. För reservationer och tilläggsupplysningar kontakta Hanna Kovanen på Utö, tel +358 400 143 814 eller e-post: hanna.kovanen(at)uto.fi.

 

Till startsidan                                Suomeksi