Utö bönehus

I över 50 års tid firade utöborna troget sina gudstjänster i den högt belägna fyrkyrkan , 54 mödosamma trappsteg ovanför öns allra högsta punkt. Sedan började de utreda möjligheterna att bygga ett gudstjänstrum som kunde vara tillgängligt även för öns äldre befolkning. Planerna tog form i början av 1900-talet och det nya bönehuset stod färdigt 1909. Sommaren 2009 firades bönehusets 100-årsjubileum.

Byggandet av bönehuset finansierades helt och hållet av utöborna, som donerade marken och bidrog med såväl byggnadsmaterial som arbetskraft. Bönehuset har sedan det stod färdigt varit i utöbornas ägo, men administeras av Utö Hembygdsförening rf.

Interiören har också förfärdigats av utöborna. Antependiet på altaret samt stolorna har gjorts av Dagny Bergman. På altaret står en tioarmad ljusstake i silver, som påminner om julnatten 1947, då tio man omkom då det amerikanska fartyget s/s Park Victory förliste vid Utö i en svår storm. Utöborna gjorde en stor insats för att rädda fartygets besättning, och den amerikanske ambassadören tackar i ett brev utöborna för deras rådighet och mod. Ljusstaken har tio korsformade ljusbehållare, på vilka namnen på de tio omkomna besättningsmännen ingraverats. I likhet med de flesta mindre kapellen är Bönehuset utrustat med ett orgelharmonium.

Utö bönehus står öppet för besökare alla dagar under året. Korpo församling håller här en tvåspråkig högmässa på midsommarhelgens söndag, i år söndagen den 24.6 kl 11.

Från Bönehuset kan man följa en stig några hundra meter till Utö begravningsplats. Utö med närbelägna öar har varit bebodda så länge man kan minnas, men de kala klipporna har inte erbjudit något naturligt läge för en begravningsplats. Denna brist åtgärdades på försorg av Korpo församling, som med finansiering från Kyrkans centralfond lät bygga en begravningsplats på Utö år 1962. Sanden som behövdes fraktades med pråmar från Pargas och Korpo. Fram till dess hade utöborna nödgats forsla sina avlidna till Jurmo , som ligger någon timmes båtfärd bort.


Till startsidan                               Suomeksi