Norrskata kyrka, foto: Esa Killström

Norrskata kyrka

Ön Norrskata är belägen norr om Korpo, på andra sidan farleden mellan Åbo och Mariehamn. Norrskata var vid 1900-talets början tämligen tättbefolkat och norrskataborna hyste planer på att bilda en egen, självständig församling bestående av öar från grannkommunerna Houtskär, Iniö, Nagu och Velkua. År 1911 påbörjades bygget av öns första kyrka, men det byggnadsprojektet kunde inte slutföras. Två årtionden senare hade planerna på en egen församling strandat, men tanken att bygga en kyrka för norrskataborna fick ny fart. År 1934 stod den nuvarande kyrkan färdig. Klockstapeln byggdes två årtionden senare och stod färdig 1955.

Flera detaljer i inredningen har utformats och förfärdigats av norrskataborna själva. I kyrkan kan man se ett votivskepp, som har särskild anknytning till orten. Det är fråga om en miniatyrmodell av briggen Giro, som byggdes 1868 i byn Havträsk och seglade i över 30 år över världshaven med Norrskata som hemhamn. Miniatyrmodellen är gjord av dipl.ing. Kurt Michelsson - dottersonson till briggen Giros första skeppare - som donerade skeppet till kyrkan år 1986.

Altartavlan utsågs på basen av en idétävling. Intresset för tävlingen var stort och ett tiotal skisser inlämnades. Det vinnande förslaget hade inlämnats av Axel von Haartman, vars altartavla föreställer Jesus som predikar från en båt vid Gennesarets sjö. De övriga skisserna pryder fortsättningsvis kyrksalens väggar.

Orgeln är tillverkad av den danske orgelbyggaren Jens Alexander Zachariassen, som i slutet av 1800-talet var verksam i Nystad. Orgeln byggdes i tiderna för Houtskärs kyrka och därifrån den köptes till Norrskata år 1954. Zachariassen-orgeln betraktas som ett förnämligt instrument. Orgeln har upptagits i en förteckning över de 100 viktigaste äldre kyrkorglarna i landet. Närmare bilder av orgeln kan du se här .

Kyrkan är öppen för besökare under juni och juli månad varje lördag och söndag kl 12-18.

Till startsidan                                               Suomeksi