Aspö kapell

Aspö är beläget ca 10 sjömil söder om Korpo kyrklandet. På denna ö har det funnits ett kapell sedan åtminstone 1600-talet. Från år 1696 finns det en anteckning om att kapellet konstaterats vara i dåligt skick. Sedermera har det gamla kapellet ersatts med ett nytt åren 1727, 1850 och 1905.

Föregångaren till det nuvarande kapellet byggdes 1905 av timrad stock, som brädfodrades både in- och utvändigt och målades rött med vita knutar. Det var ett stabilt bygge, men den 3 oktober 1949 förstördes kapellet i en kraftig storm. Aspöborna ville se sitt kapell återuppbyggt och bidrog tillsammans med skärgårdsborna och Korpo församling till ett kommande nybygge. Men eftersom uppförandet av ett nytt kapell sågs alltför betungande för den lilla skärgårdsförsamlingen beslöt Korpo församlings dåvarande kyrkoherde Erik Lindqvist att vända sig till Kyrkornas Världsråd i Geneve med en anhållan om understöd. Den udda anhållan bemöttes med stor välvilja och sommaren 1955 och 1956 samlades ungdomar från olika håll i Europa samt bl.a. USA och Japan till ekumeniska ungdomsläger för att bygga ett kapell för Aspöborna. Byggnadsarbetena slutfördes av fackfolk.

Aspö kapell har planerats av arkitekt Ilmari Wirkkala. Enligt de ursprungliga planerna från 1952 tänkte sig arkitekten en regelrätt kyrka med västtorn och två kyrkklockor. De strama ekonomiska ramarna ledde dock till att man utgående från de ursprungliga ritningarna förverkligade dagens enkla men stilrena kapell. Som byggnadsmaterial användes kalksandstegel. I öster har byggnaden en lägre femkantig korabsid. En del av inredningen, bl.a. altartavlan och predikstolen, härstammar från det demolerade kapellet.

Korpo församling håller gudstjänst en gång om året på Aspö. Av gammal tradition hålls gudstjänsten första söndagen i juli. År 2013 hålls högmässan sö 7.7. kl 11. 

Kapellet är också ett omtyckt utflyktsmål. Kapellet på Aspö ägs av Pargas kyrkliga samfällighet men förvaltas av aspöborna på talkobasis. På julaftonen samlas aspöborna till julandakt i kapellet, som då är upplyst med stearinljus. Andakten består av psalmsång, bön och läsning av julevangeliet. 


Till startsidan                                             Suomeksi                                    

Valid HTML 4.0 Transitional