Liten men stor

Så kunde man karaktärisera Korpo kapellförsamling av idag.

Med sina omkring 600 medlemmar är församlingen otvivelaktigt en av landets minsta. Till arealen är församlingen i en helt annan klass: medlemmarna är utspridda på en totalareal om drygt 1.300 km², vilket gör att församlingen kan räknas bland de större i landet. På Korpo kapellförsamlings område finns det hela 6 kyrkor, kapell och bönehus och alla är de i användning.

Det har funnits en kristen församling i Korpo åtminstone sedan tidigt 1300-tal, för trons skull.
Gudstjänsten har varit en bestående del av församlingens tro och liv.
Allt annat i församling och samhälle har förändrats under åren. Och förändras än.

Ãn idag finns församlingen till för trons skull.
Gudstjänsten är församlingens puls. Tron på Kristus är andlighetens källa. Nattvardsbordet är nådens bord. I vardagen strävar vi efter att förverkliga en kristen gemenskap, där diakoni och mission har sin givna plats i församlingens liv.

Församlingen är liten men stor: vi är en liten gemenskap, som ingår som en del i Kristi kyrka på jorden.
Kontaktuppgifter
Kapellrådets medlemmar

Kyrkor och kapell på församlingens område


Aspö kapell
Jurmo kapell
Korpo kyrka
Norrskata kyrka
Utö bönehus
Utö fyrkyrka

Prästgårdens småbåtshamn
Läs senaste numret av församlingens infoblad S:t Mikael (nr 1, 6.3.2013)

Externa länkar

Pargas kyrkliga samfällighets och Väståbolands svenska församlings webbsidor
Nagu kapellförsamlings webbsidor
Läs Kyrkpressen på nätet