Kyrkskeppet Amadis

Tal hållet av Karl Immonen i Korpo kyrka den 20 april 1975

Den ursprungliga meningen med kyrkskepp i en helgedom vet man ej med säkerhet. Det äldsta kända om "kyrkskepp" är redan från 2000 f Kr. I dag anser man att kyrkskepp donerades till kyrkor som tacksägelse för Guds hägn på havet. Man vet att sjömän i stor nöd på havet lovat att om de klarar skeppet ur denna nöd så skall hemkyrkan få ett votivskepp som offergåva.

Min tanke med detta kyrkskepp är att hedra alla Korpo sjöfarare. Nämner inga stora sjömansnamn, för vill också ära alla de som med små båtar plöjt havet och fått sitt bröd av havet, samt alla dem som skött hemmet och jorden, och gjort det möjligt att segla.

Kyrkskeppet som i dag skall få sin plats i Korpo kyrka föreställer den kungliga advicejakten Amadis, ritad av Fr. H. af Chapman och byggd i Karlskrona år 1782, Man vet att jakten många gånger besökt Korpo, särskilt under ofredsåren 1788-1790. Jakten ansågs vara en mycket god och snabb seglare. Jakten skrevs ur skeppsrullen 1838.

Samma år sjösattes i Långviken i Korpo en jakt med ungefär samma mått som fick namnet Amadis. Denna Amadis förliste på Bottenhavet 1844. Hon var ägd av Korpobor.

Det dröjde länge förrän kyrkskeppet Amadis blev färdigt. En gammal modellbyggare som skulle bygga skeppet gick ur tiden förrän han hann börja arbetet. Ingen annan byggare vågade sig på arbetet. Årsskiftet 1972-1973 började jag själv med byggandet, för att kunna hålla mitt löfte till Korpo kyrka. Speciellt forskandet i det historiska och erhållandet av ritningar och vetskap om detaljer var ett mycket tidsödande arbete. Vill särskilt i dag tacka Stockholms Sjöhistoriska museum och arméns arkiv för stor hjälp i arbetet.

Modellen är byggd i skala 1:22. Originalets mått var längd 56 fot, bredd 19 1/2 fot, djupg 6 fot.

Kyrkskeppen hänger vanligtvis spikrakt med slakande segel. Jag har tänkt att Korpo kyrka skall ha ett "levande" kyrkskepp. Modellen föreställer "Amadis" i en styv kryss på Skiftet, en tidig sommarmorgon just när det börjar blåsa upp, morgondimman blåser bort, dagen börjar lysa och jorden vaknar till liv.

Signalflaggorna "Korpo i sikte" samt "Gudstjänst hålles genast" äro just hissade i rån, som tecken till andra skepp, Förutom rikets flagga blåser skärgårdsflottans flagga i gaffeln och gösen i toppen. Vidare för "Amadis" en riddarorden- och en befälsvimpel.

---

Till startsidan                             Suomeksi